Akademisk   bevakning
Allmän information om denna "IMH-uppgift"

 

Här återfinns information om IMH:s undersökande arbete med att kartlägga olika utbildningars " behandling " eller " icke behandling" av hedersrelaterad problematik.Välkomna med förslag och synpunkter om utbildningar som behöver kollas via. 

heder.imh@gmail.com

 

NOT.

Inom NCK pågår en övergripande kartläggning av tillståndet när det gäller olika grundutbildningars undervisning om "mäns våld mot kvinnor, hedersrelaterat våld och förtryck och våld i samkönade relationer." Se delrapport 2010 genom att klicka :   NCK publikationer
 

IMH:s bevakning kommer dock att ha lite annan inriktning.

Dels är fokus helt och hållet på hur hedersförtryck behandlas i olika utbildningar, dels kommer även annat än grund-utbildningar att följas och slutligen:  IMH:s bevakning syftar inte till någon rapport över läget vid bestämt tillfälle utan ska vara en fortlöpande bevakning över tid.

På undersida "Pågående arbeten"  redovisas fortlöpande från det arbete IMH håller på med fn när det gäller den akademiska bevakningsuppgiften

 

OBS

 ARBETET MED DENNA AV IMH-UPPGIFT STARTADE UNDER 2014.   FÖRST NU BÖRJAR DÄRFÖR SIDAN MED  "PÅGÅENDE ARBETEN" ATT FYLLAS UPP MED MATERIAL!!!!!!!

 

 Undersökningsfocus nr 1:
SOCIONOMUTBILDNINGAR


Undersökning klar !
Denna visar på
"Anmärkningsvärda skillnader när det gäller vad universitet och högskolor lär sina socionomstudenter om arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck"


Läs om undersökningen och dess resultat 
HÄR
  

Pågående arbeten  

Efter hand redovisas på denna sida vad som sker när det gäller bevakningen av hedersförtryckets behandling inom olika akademiska utbildningar. Redovisningarna sker utan kommentarer. Detta betyder inte att IMH inte har synpunkter på hur läget ser ut när det gäller akademiska utbildningars
behandling av hedersförtryck och arbetet mot detta problem.
Sådan synpunkter kommer att framföras direkt till respektive utbildningsansvariga efter hand

 

På sätt har du som besökare av denna hemsida möjlighet att följa vad som görs. Du har naturligtvis också möjlighet att komma med synpunkter och det gör du till IMH via:

heder.imh@gmail.com 

Undersökningsfocus nr 2: Pedagoger/ Lärare


Arbete påbörjas under 2019

Undersökningsfocus nr 3: Psykologer/terapeuter
 

 "KOMMENTARER"

Här hamnar synpunkter  om resultaten av IMH:s akademiska bevakning.

SÄND KOMMENTARER TILL SVAREN FRÅN SOCIONOMUTBILDNINGAR TILL:
Välkomna med bidrag via
.

heder.imh@gmail.com

  

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232 - 6171