NorgePå denna sida införs intressant och viktigt material om arbetet mot hedersförtryck i Norge.Förslag till kompletteringar mottages via

heder.imh@gmail.com

 

 

 Utredningar och Rapporter 

 Lagar, Handlingsplaner

Allmän information om arbetet mot tvångäktenskap

och hedersförtryck i Norge

 

För översikt över det mesta om arbetet mot tvångsäktenskap och hedersförtryck gå direkt till  senaste: "Oversikt infomtl"  

 Intressant pågående jämförande forskningsprojekt  2014-19
Jämför olika familjetyper mm
Forskare. Anja Bredal.

 

Norska röster

Här är personer aktiva mot tvångsäktenskap och annat hedersförtryck i Norge välkomnaatt berätta om sina insatser. Det kan ske genom egna små bidrag eller via korta intervjuer.
Kontakta IMH via:

heder.imh@gmail.com

"Tvangsekteskap" i centrum för kampen mot hedersförtrycket i Norge

Aktuellt NorgeHär placeras aktuell info om vad som är på gång i arbetet mot tvångsäktenskap och hedersförtryck i Norge. Här är alla välkomna att komma med bidrag och särskilt välkomna är förstås norska aktivister. Bidrag sänds till IMH via.

heder.imh@gmail.com

 

Tips

SE DEN NYA HANDLINGSPLANEN  MOT TVÅNGSAKTENSKAP OCH KÖNSSTYMPNING gäller från 2012

finns under Lagar etc tv som PDF fil

 

 

 

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14,mail:  heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232 -6171