Internationellt


denna förstasida för den internationella avdelningen samlas material om heders-problematik från FN andra internationella samarbetsorganisationer.

 

 

På  UNDERSIDORNA finns information om arbetet mot hedersförtryck i länder världen över. Undersidorna är:

- Danmark

- Norge

- EU och Övriga Europa

- Afrika

- Sydväst Asien ( Mellanöstern)-Övriga världen

 

+ Info på Engelska ( English )

 

..... VÄLKOMNA MED TIPS OCH SYNPUNKTER SOM KAN FÖRBÄTTRA INNEHÅLLET PÅ RESPEKTIVE SIDA TILL: heder.imh@gmail.com

Över hela världen spränger ungdomar hedersförtryckets bojor i sin kamp för rätten till eget liv och sin egen kärlek

Kolla:
DET INTERNATIONELLA NÄTVERKET

INOM ARBETET MOT  HEDERSFÖRTRYCK
Se  Honour Based Violence Awarnes Network; HBVA
Där finner du även den:
INTERNATIONELLA EXPERTLISTAN

 

FN om de mänskliga rättigheterna

Nedan finns, förutom FN:s Allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna, även de sex mest centala FN konventionerna om

mänskliga rättigheter.

 

Allmän förklaring om de mänskliga rättigheterna

Internationell konvention om medborgerliga och politiska rättigheter

Internationell konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter

Internationell konvention om avskaffande av alla former av rasdiskriminering

Konvention om avskaffande av all slags diskriminering av kvinnor

Konvention mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning

Konvention om barnets rättigheter

 

Hedersförtryck och brott i hederns namn står i direkt motsättning till många viktiga principer i dessa konventioner

FN har därför starkt fördömt det hedersrelaterade våldets olika yttringar 

Inom FN:s olika organ har skapats och skapas fortlöpande rapporter och annat material om läget i världen för barn och ungdomar.  Nedan finns några sådana

exempel att ladda ned.

Du kan också klicka HÄR så kan du finna material om hedersrelaterat våld och från tex. FN:s Befolkningsfond (UNFPA)

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232 - 6171