Välkommen till IMH:s hemsida
( Vår hemsida har tyvärr varit stängd några veckor. Vi beklagar detta. Nu är allt ok igen)

 "Det svåra valet"

Unga kvinnor i hederstänkande familjer hamnar för eller senare i en svår valsituation. Den ena alternativet innebär fortsatt stark gemenskap och närhet till familj och släkt. MEN då gäller också personlig ofrihet och underkastelse inför familjens hedersförtryck och patriarkala styre. Det andra alternativet innebär att hon väljer friheten att bestämma över sitt eget liv, sin egen kärlek, sin egen framtid. MEN då finns risk för att bli utstött från den egna familjen, hotas till livet och vara tvungen att leva gömd. Detta är det svåra livsvalet! 
Bildskapare. "Lasse-kurator"/IMH    ( Se mer konst mot hedersförtryck HÄR)

 20 år sedan mordet på Fadime
Se SVT - dokumentären:
 Arvet efter Fadime  

obs obs obs
IMH:s spetsutbildningar  "Tre dagar om socialtjänstens arbete mot hedersförtryck"
har varit inställda under förra året
Detta pga den osäkerhet som rått och råder om fortsatt spridning av CORONAVIRUS

Vi återkommer med eventull ny tid under 2022 för denna utbildning! 

Info om boken:
"Vem har sagt något om kärlek..."
En Lärarhandledning i arbetet mot hedersförtryck
Ladda ned här

Aktuellt att ta till sig
1400 polisutredningar om misstänkta hedersbrott 2020
        
Kolla TV OM LÄGET I GÖTEBORG
     
Över 300 barn och unga i ärenden om hedersförtryck 2020

Aktuell läsning 3
"AMANDARAPPORTEN" om arbetet mot hedersförtryck i Göteborg
Läget.analys,kritik, framtiden

 

Aktuell läsning 4
Holland: En jämförande statlig studie om delar av arbetet mot hedersförtryck i
Tyskland,Belgien och Sverige
Kort sammanfattning på engelska 

STÄRKT SKYDD MOT HEDERSBROTT GÄLLER FRÅN OCH MED 1 JULI 2020
Riksdagen beslutade under maj 2020 om  lagskärpningar som innebär stärkt mot skydd hedersrelaterad brottslighet.  

Ett särskilt barnäktenskapsbrott
införs som ska kunna ge fängelse i upp till fyra år.
Genom detta blir det straffbart att förmå eller tillåta ett barn att ingå ett äktenskap eller en äktenskapsliknande förbindelse.  
 
Brott med hedersmotiv ska medföra straffskärpning.
Om motivet till brottet har varit att bevara eller återupprätta heder ska det ses som en försvårande omständighet vid bedömningen av straffvärdet.
 
Det blir nu möjligt att besluta om utreseförbud
Detta för att skydda barn från att föras utomlands i syfte att ingå barnäktenskap eller könsstympas. Det ska vara straffbart att föra ut ett barn ur Sverige när det finns ett utreseförbud.

 

Nytt från Nationella samordnaren mot hedersförtryck mars 2020.
Klicka och ladda ned:

Nationell kartläggning Bortförda personer i en hederskontext samt barn som uppges vara gifta – under 2019.

IMH GENOMFÖR INGA LIVE-UTBILDNINGAR
UNDER 2020  PGA PANDEMIN !


Däremot anordnade
IMH under 2019 
två omgångar av viktiga spetsutbildningen 


"Tre dagar om socialtjänstens arbete mot hedersförtryck"   
 

Totalt deltog 54 socialarbetare
från de tio kommunerna:


Helsingborg, Värnamo, Härryda, Eksjö, Färgelanda, Strömstad, Gullspång, Landskrona, Karlskrona och Borås
 

 

Januariavtalet om hedersförtryck
I denna överenskommelse mellan C, L, S och MP heter det i punkt 42:

Stoppa hedersbrotten
Hedersrelaterat våld och förtryck måste bekämpas genom strängare straff och mer kunskap om dessa brott och förtryck. Brott med hedersmotiv ska utgöra en egen brottsrubricering och det ska införas en särskild straffskärpningsgrund för brott med hedersmotiv (Utredning 2019-2020. Ny lagstiftning från 1 januari 2022). 
   Reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som döms för hedersrelaterade brott och hatbrott ska skärpas och frågan om utvisning ska alltid prövas vid sådana brott. Skyddet för den som drabbas av hedersrelaterad brottslighet måste stärkas så att den som drabbas inte avvisas i sådana fall. Kompetens om hedersrelaterat våld ska öka. Arbetet mot heder ska öka i skolorna. Det behövs ett tydligt barnrättsperspektiv i arbetet mot hedersförtrycket. 
    Möjligheterna ska öka att utan föräldrars samtycke ge insatser till unga vid misstanke om hedersbrott liksom att lagen om vård av unga (LVU) ska skärpas i samma syfte. Myndigheternas möjligheter ska stärkas att ingripa vid misstanke om att personer förs ur landet för att giftas bort mot sin vilja eller könsstympas (Tas i samma utredning. Kan hanteras genom tidigare leverans av det sistnämnda förslaget). 
    Inga offentliga medel ska utbetalas till föreningar eller religiösa samfund som genomför barnvigslar eller sanktionerar annan hedersrelaterad brottslighet (Genomlysning av befintliga förordningar och myndighetsinstruktioner under 2019). Kompetensteamet mot hedersbrott permanentas.

                                            VIKTIGA KARTLÄGGNINGAR
Kartläggningar om hedersrelaterat våld och förtryck i storstäderna publicerade nov 2018
Rapporter från Örebro Universitet. Klicka för att kolla :  STOCKHOLM    GÖTEBORG  
MALMÖ

Tvångsäktenskap är våldtäkt arrangerade av den egna familjen
Familjer och släkter organiserar och vakar över varje äktenskap som drivs igenom mot den enskildes vilja. Detta är ett enormt övergrepp mot enskild ung människas mänskliga rättighet att bestämma över sin egen kärlek, sin egen kropp, sitt eget liv.  Genom tvångsäktenskap döms den unga till ett livslångt lidande och ständiga sexuella övergrepp och våldtäkter. Detta händer i Sverige idag 
 
Ovan en installation i trä och taggtråd om detta omänskliga öde som dabbar så många. 
Skapare:  "Lasse-kurator" 2015


Riksdagen antog under 2018 en ny skärpt lagstiftning mot barnäktenskap.
Bra!

Se den antagna propositionen
genom att klicka:
HÄR

DETTA LOVADE PARTIERNA I STORSTÄDERNA
ATT GÖRA MOT HEDERSFÖRTRYCK? 

 
Vid senaste valet frågade IMH partierna i de tre storstäderna; Stockholm, Göteborg och Malmö vad de ville göra kommunalt  mot hedersförförtrycket.
  Frågan IMH ställde var: Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket i er kommun?
Du kan läsa svaren i följande sammanställningar:
-
Svaren från partier i samtliga storstadskommuner
- Svaren från partier i Stockholm
- Svaren från partier i Göteborg
- Svaren från partier i Malmö


Hjälp till att bevaka så att partierna håller vad de lovat i sina svar


 IMH:s Utbildningar för dem som möter hedersproblematik i arbetet

Många viktiga specialutbildningar för olika yrkesgrupper. LIksom flera utbildningar med inriktning på särskild problemartik såsom t.ex. Integration och hedersproblematik,  Samverkan i arbetet mot hedersproblematik, Om HRV/HBT problematik mm mm Läs   Utbildningskatalogen                                 

 REFERENSER FÖR
"Tre dagars spetsutbildningen om socialtjänstens  arbete mot hedersförtryck"  
Kontakt: heder.imh@gmail.com  
tel 0702 07 76 14 eller 0731 73 00 76 

Referenter från några av de kommuner där "Tre dagar" genomförts för operativ personal inom socialtjänsten
Helsingborg  
Susanne Johansson/Sektionschef
Susanne.Johansson@helsingborg.se

Lidköping
Jenny Kron, Metodutvecklare VNR
Jenny.Kron@lidkoping.se

Höganäs
Ellinor Innala, Socialsekreterare
ellinor.innala@hoganas.se 

Borås
Josephine Apelqvist, Metodhandledare
josephine.Apelqvist@boras.se; 

Landskrona
Pernilla Johansson Andersson  Hederssamordnare
pernilla.johanssonandersson@landskrona.se;
 

Karlskrona
Anna Skogsberg
anna.skogsberg@karlskrona.se;   

FLER REFERENSER - SE FLIKEN UTBILDNINGAR

Kolla om hur utbildningen utbildning markerade start på en ny stark satsning i Helsingborg
LÄS OM DETTA I

HELSINGBORGS DAGBLAD 1/12-16,
                                                                               

OBS For some information and materials in English please go to the International page and the special part:    English/IMH

Om länkarna på denna hemsida !

På denna hemsida finns ett stort antal länkar till myndigheter och organisationer i Sverige och andra länder. Detta sker för att ge hemsidans besökare ökad möjlighet att direkt söka vidare och hitta ny information och kunskap.

Detta betyder dock inte att IMH tar ställning för "länkarnas" verksamheter eller åsikter utan endast att IMH noterat att länkarnas huvudmän kan ha betydelse för olika aspekter av arbetet mot hedersförtryck. IMH tar således, genom gjorda länkhänvisningar, inget ansvar för vad länkarnas ägare gör eller anser.

TILL SÄRSKILDA LÄNKSIDAN

Hedersförtrycket kan inte trampa ned all den kärlek som spirar och gror .
Målning skapad av "Lasse-kurator"

Om bilderna mot hedersförtryck
På denna hemsida finns ett stort antal bilder som speglar olika aspekter av hedersförtryck och våld i den kollektiva hederns namn.Samliga målningar och träskulpturer är skapade av Lasse/kurator.    Du kan se dem på hans hemsida: INGA KONSTIGHETER.SE, GALLERI

 

På hemsidan finns också foton på några andra skulpturer mot hedersförtrycket. Dessa ägs av IMH och de har skapats hos  "Cornelia Form o Fantasi"

 

Här finns också en del teckningar skapade av DALIA YASSIN - en 24 årig småländska med Palestinska rötter. Sociolog i grunden men konstnär i själen.Dalia har bl.a. illustrerat två intressanta rapporter om arbete mot hedersförtryck och våld i hederns namn i Kronobergs län  Den som vill kontakta Dalia gör det via e post till:   yassindal@gmail.com;

 

Dessutom finns det lite varstans andra foton av blommor m.m. Dessa bilder tillhör IMH  

Gästbok

 Här nedan kan du skriva vad du vill och sända till IMH.

Meddelandet går direkt till IMH.s verksamhetsledare och kan först därefter komma att publiceras här nedanför.

Om du absolut INTE vill att det du skrivit ska publiceras, så notera detta på ditt meddelande.  Välkommen med synpunkter om allt det du tycker är viktigt

"Bekämpa tvångsäktenskapen"

Diverse

Kllcka till
MATERIAL OCH INFO FRÅN NATIONELLA SAMORDNAREN
Mycket matnyttigt och viktigt!

IMH rekommenderar:
Tag kontakt med
NATIONELLA
KOMPETENSTEAMET

Det är till för dig som
som i ditt arbete möter utsatta för hedersförtryck och behöver stöd i din handläggning.

Mer info finns:  HÄR
Och om du möter hedersproblematik, hör av er till Nationella stödtelefonen
010-223 57 60

Gäller för dig som är yrkesverksam eller arbetar ideellt och behöver råd och konsultation i situationer där ett barn eller ungdom är utsatt, eller som du misstänker riskerar att utsättas för hedersrelaterat förtryck, våld, barnäktenskap, tvångsäktenskap och könsstympning? Syftet med stödtelefonen är att stötta aktuella aktörer så att, i förlängningen, utsatta barn, unga och vuxna ska få det stöd och skydd som de har behov av och rätt till.
Telefonen är bemannad helgfria vardagar, måndag till fredag,
kl. 09:00-16:00.

VIKTIGT INFORMATIONSMATERIAL
MOT TVÅNGSÄKTENSKAP.


All information och material för arbetet mot tvångsäktenskap  finner du hos
Nationella samordnaren mot hedersförtryck
 Klicka
HÄR
 

Akademisk bevakning:
IMH UNDERSÖKNING VISAR PÅ:
Anmärkningsvärda skillnader mellan olika universitets och högskolors socionomutbildningar när det gäller arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck.

Ladda ned undersökningen

HÄR
 

Två intressanta
kartläggningar från organisationen

VARKEN HORA ELLER KUVAD
Ladda ned:

STUDIEN TOLVHUNDRA
Om diskriminering och hedersförtryck i Göteborg uttryckt av 1200 ungdomar och 50 föräldrar. Hösten 2016

STUDIEN ELVAHUNDRA

Om förtrycket av flickor och unga kvinnor i en del förorter i Stockholm    Våren  2016

RAPPORTER ATT LÄSA 


SOU 2015-55:                    
Nationell strategi mot mäns våld mot kvinnor och hedersrelaterat våld och förtryck.
Viktig genomlysning och viktiga åtgärdsförslag
Finns HÄR

Från Kriminalvårdsstyrelsen juni 2015. Kriminalvården och dömda för hedersbrott - forskningsrapport med åtgärdsförslag mot återfall
​Hittas HÄR

Några "Kom ihåg"  

21 Januari MINNESDAG FÖR FADIME SAHINDAL
Den modigaste kvinnan  i Sverige i kampen mot hedersförtryck mördades denna dag 2002 av sin pappa. han utförde dådet med stöd av andra i familjen och släkten. Fadimes starka kamp och offer blir det som får det svenska samhället att börja arbeta mot hedersförtryck och brott i hederns namn. 

 

5 Mars 2012 - ett nytt hedersmord sker i Sverige. Denna gång är det den 20:årige: Mustafa Hasnawi som blir offer.
Inne på ett kafé på Hisingen i Göteborg blir han dödad med 25 knivhugg   För det bestialiska dådet döms pappan till offrets fd flickvän, men ytterligare närstående till henne anses ha varit delaktiga i detta hedersmord. Den fd flickvännen var vid tiden för mordet tvungen att skyddas pga hot från närstående.

 

8 Mars Internationella Kvinnodagen måste också vara en manifestation mot hedersförtrycket

 

24 april 2012 sker ännu ett hedersmord i Sverige. Denna gång är det 19 åriga Maria Baros (Barin Aydin) som med ett stort antal hugg dödas. Hennes "brott" var att hon ville bestämma över sitt eget liv, sin egen kärlek. Detta stred mot familjens heder. För att försvara familjens denna måste hon därför mördas. Bakom detta avskyvärda dåd ligger som vanligt också andra närstående. Dömd för dåfert är hennes 16 årige bror. Den som riskerar, att få lägst straff har här fått uppdraget att utföra och ta på sig ett hedersmord. Övriga kryper som vanligt fegt undan sitt ansvar.
 

4 Juni   1999 i Dahok/Irak Farstaflckan Pela Atroshi blev offer för hedersmord utfört av närstående för att återupprätta familjens och släktens heder

 

23 September Denna dag i Danmark 2005 : Ghazahla Khan mördades av en grupp släktingar. Motiv försvara familjen och släktens heder

 

11 oktober Internationella Flickadagen

firades första gången 2012. En dag att manifestera mot

tvångsäktenskap, barnäktenskap, könsstympning och andra vidrigheter som drabbar flickor över hela världen
 

24 oktober FN dagen - en dag att också manifestera kampen för mänskliga rättigheter och mot alla former av förtryck mot enskilda människor oavsett  ras, kön och ålder  

 

15 November 2010 Denna dag i Katrineholm Jihan Subhi Aref mördas av sin adoptivpappa ( troligen med bistånd av andra närstående). Motiv: att skydda familjens och släktens heder

 

17 November 2005 Denna dag i Högsby, Småland: Abbas Rezai mördades av flickvännens familj med motivet försvara familjens heder
 

20 november 1989 Denna dag  antog FN Barnkonventionen 
 

25 november FN.s Internationella dag mot mäns våld mot kvinnor

IMH:s ledning
Catarina Berndtsson,
huvudansvarig och verksamhetsledare

e-post  heder.imh@gmail.com
Se närmare presentation under
Ledningsfliken 

-------------------------------------------------
"Lasse-kurator"  IMH:s grundare, fungerar som utbildningssamordnare och hjälper till med hemsidan,  akademisk bevakning  mm  epostadress lasse.imh@gmail.com

KONTAKT


Institutet Mot Hedersförtryck 
Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg    
0702 97 76 14,   heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232 - 6171