VIKTIGT         AKTUELLT
Material från Nationella samordnaren och Nationella kompetensteamet samt viktiga länkar till annat viktigt material
och information


Nationella samordnaren
Hemsidan www.hedersfortryck.se                

Här finns massa info om som webbutbildning heder, infofilmer äktenskapstvång, könsstympning m.m, kampanjer inför sommaren/ efter sommaren rapporter till regeringen om nationella kompetensteamet, länsstyrelsernas arbete- exempel på org., olika uppdrag. T.ex:

Webbutbildning om HRV
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/webbutbildning-om-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/                 

Kampanjen Saknad?
http://www.hedersfortryck.se/nya-filmer-for-sociala-medier/                 

Kommunikationsverktyget Våga förstå för arbete med barn och unga med funktionsnedsättning och HRV
http://www.hedersfortryck.se/yrkesverksamma/kommunikationsverktyget-vaga-forsta/                    

Ensamkommande gifta flickor (barnäktenskap)
http://www.hedersfortryck.se/hedersfortryck/aktenskapstvang-och-barnaktenskap/barnaktenskap-och-ensamkommande-gifta-flickor/                      
 
Rapporter
http://www.hedersfortryck.se/nyheter/langsiktigt-arbete-nodvandigt-for-att-motverka-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/          
http://www.hedersfortryck.se/nyheter/manga-barn-och-unga-som-lever-i-hedersfortryck-fors-utomlands/           
 
Regeringens beslut/uppdragtill Socialstyrelsen finns här(bl.a. nationell kartläggning, översyn av kommunernas arbete och ny vägledning om ensamkommande gifta flickor, utbildningsmaterial m.m:
http://www.regeringen.se/49592e/contentassets/59b5ab3c8a60445a8f582a6f31fd9855/uppdrag-att-stodja-genomforande-och-uppfoljning-av-den-nationella-strategin-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor.pdf                            
Punkt 5. Nationell kartläggning av hedersrelaterat våld och förtryck Socialstyrelsen ska kartlägga omfattningen av hedersrelaterat våld och förtryck i alla åldersgrupper i Sverige. Kartläggningen ska även inbegripa omfattningen av barnäktenskap och tvångsäktenskap.
 
Nationell samling mot hedersförtryck m.m. Från Rosenbad 14 feb, 2017 – Ny uppföljning i slutet på detta år/början på nästa år.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/nationell-samling-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/                       
 

Regeringens arbete mot hedersförtryck
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/02/regeringens-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/                  
 

Nationell strategi åtgärdsprogram m.m. kommer följas upp av bl.a. Jämställdhetsmyndigheten. Beslut tagit om utbildningar till socionom, jurist m.m. ska innehålla utbildning om mäns våld, våld i nära relationer och HRV. Fr. o. m. nästa år   
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/11/nationell-strategi-for-att-forebygga-och-bekampa-mans-vald-mot-kvinnor/ 
 

Nationell strategi
(SOU 2015:55) http://www.regeringen.se/contentassets/738becd6961e4a3d8d986c00b8c8bc9e/nationell-strategi-mot-mans-vald-mot-kvinnor-och-hedersrelaterat-vald-och-fortryck-sou_2015_55.pdf             
 

Hedersvåldet fortsätter skörda offer
https://www.sydsvenskan.se/2017-01-19/hedersvaldet-fortsatter-skorda-offer           
 
Hedersmord Gävle
https://www.sydsvenskan.se/2017-02-23/expert-exponering-kan-ha-okat-skammen
 
Mord på asylsökande kvinna i Mariannlund
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=91&artikel=6553813                         
 
16-årig flicka i barnäktenskap mördad i Hökarängen
https://kit.se/2017/06/21/89547/i-en-omarkt-grav-ligger-en-flicka-vars-mordare-fortfarande-gar-fri/

Kritik mot JO som inte granskat ärendet.     
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6586406                         
 
NY DOM OM ÄKTENSKAPSTVÅNG sept 2017
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/foraldrarna-falls-for-tvangsgifte


Äktenskapstvång m.m.
http://www.aftonbladet.se/nyheter/a/Jmmwj/150-anmalda-tvangsaktenskap--endast-en-dom       
 
Dom fastställd i HD
https://www.hd.se/2016-11-15/hogsta-domstolen-faststaller-dom-for-tvangsgifte     
 
Översyn av äktenskapstvång m.m.
http://www.regeringen.se/493c40/contentassets/54e2b6cbcbca48789abd51d9863d599e/kommittedirektiv-2017_25.pdf                            
 

Åklagarmyndighetens rapport om äktenskapstvång
https://www.aklagare.se/globalassets/dokument/handbocker/handbok-hedersrelaterat-vald-uppd-2014.pdf        
 

Nytt åtal äktenskapstvång (sep 2017)
http://www.vlt.se/blaljus/brott/foraldrar-misstanks-ha-tvingat-dotter-att-gifta-sig-med-kusin           
 
Forced Marriage Unit - UK
https://www.gov.uk/stop-forced-marriage
                            
Kommunerna brister i att hjälpa våldsutsatta kvinnor – men det finns goda ex.

https://twitter.com/KIT_Sverige/status/821786574136504320
 
 
Stärkt barnrättsperspektiv för barn i skyddat boende - ska var klar den 31 december 2017.
Direktiv
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/kommittedirektiv/ett-starkt-barnrattsperspektiv-for-barn-i-skyddat_H4B199                         
Ni kan även följa utredningens arbete på Facebook:
www.facebook.com/skyddatbarn                 

Klicka till sidan för
 Utredningar och rapporter 

Klicka till sidan för
Metodmaterial mm 

Klicka till sidan för
Forskning 

      Institutet Mot Hedersförtryck/IMH
Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg  tel 0702 97 76 14. epost:  heder.imh@gmail.com
STÖD
Bankgiro 232 - 6171