Danmark


På denna sida införs viktigt och intressant material om arbetet mot hedersförtrycket I Danmark

 Utredningar och Rapporter

Lagar, handlingsplaner, metoder

Danska röster

Här är personer aktiva mot hedersförtrycket i Danmark välkomna att berätta själva eller via korta intervjuer om sina insatser. Hör av er till IMH genom :

heder.imh@gmail.com

VIKTIG BOK ATT LÄSA

"Ghazala – ett aeresdrap

i Danmark "

Om ett mycket uppmärksammat

hedersmord i den den danska staden

Slagelse där många var inblandade och

många också blev dömda

Skriven av  Arne Schmidt Möller  2006

Sök:  Siesta Förlag  

30 Dkr + porto

Aktuellt Danmark

Här placeras aktuell info om vad som är på gång i arbetet mot tvångsäktenskap och hedersförtryck i Danmark. Alla är välkomna att komma med bidrag och särskilt välkomna är förstås danska aktivister. Bidrag sänds till IMH via. heder.imh@gmail.com

VIKTIG METODBOK:

"Tværkulturel Konfliktmægling - Familiekonflikter blandt etniske minoriter,

Författare: Farwa Nielsen. Tværkulturel rådgiver og konfliktmægler

Hans Reitzels Forlag

 

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14  mail:  heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro: 232 - 6171