Verksamhet
 

En kulturgärning i arbetet mot hedersförtryck!

2500  GRATISEX   
AV 
BOKEN

"EN FRÅGA OM HEDER"

som noga behandlar hedersproblematik utifrån genomgång av Fadimes tragiska öde.

Författare: Unni Wikan/ professor i socialantropologi

 

HAR DELATS UT AV IMH 


Några som mottagit särskilt många är:

Göteborgs Universitet:

-  Institutionen för Socialt arbete, Psykologiska Institutionen,   Institutionerna  för Globala studier och social antropologi. Centrum för genusforskning m.fl 

- Stort antal socialkontor i Västra Götalands län.

 - Polis och åklagare och många gymnasier liksom många olika 

   Ideeella organisationer i och utanför Göteborg 

 

Tvångsäktenskap - föräldraarrangerad våldtäkt Tvångsäktenskap - föräldraarrangerad våldtäkt

 

 

 

 

 

 

KommentarenHär kan ni läsa lite av varje i form av kommentarer och synpunkter till olika  aktuella frågor, händelser och skeenden vad gäller arbetet mot hedersförtrycket.

                                                                                                        

 
 


VI GLÖMMER ALDRIG !!!

Enligt FN blir årligen över 5000
KVINNOR i världen mördade i hederns namn. Förövarna är närstående familjemedlemmar och släktingar 

Varje år sker också sådana mord  i Sverige och Norden. I en del av dessa
fall lyckas polis och åklagare avslöja att det finns ett hedersmotiv bakom brottet.
I andra fall lyckas mördarna dölja att motivet är att försvara familjens och släktens heder.      

IMH glömmer aldrig någon av dessa oftast unga kvinnor som mördats därför att de kämpat för sin rätt att bestämma över sina egna liv och sin egen kärlek

Vi glömmer inte
Ibrahim och Bafreen Fatah
offer för hedersmord 1986
Maryam Dabas
offer för hedersmord 1994
Sara Abed Ali
offer för hedersmord 1996

 
Vi glömmer inte:
Pela Atroshi  
offer för hedersmord
4 juni 1999Vi glömmer inte:
Fadime Sahindal  
offer för hedersmord
21 januari 2002

 
Vi glömmer inte:
Ghazala Khan 
offer för hedersmord
23 september 2005 Vi glömmer inte
Abbas Rezai 
offer för hedersmord
17 november 2005

 

Vi glömmer inte:
Jihan Subhi Aref
offer för hedersmord
15 november 2010

Vi glömmer inte
Maria Baro
offer för hedersmord
23 april 2012

Det finns naturligtvis flera andra organisationer som inte heller glömmer dessa offer för hedersrelaterat våld och förtryck. En av dessa är: "Glöm aldrig Pela och Fadime"/GAPF,  som du finner HÄR 

I M H


VERKSAMHET

Exempel
på IMH:s pågående arbete och något om insatser som gjorts tidigare 


HANDLEDNING, KONSULTATIONER
OCH RÅD.
Läs mera
 HÄR

2020
Pga Corona pandemin sker inga utbildningar i grupper live.
Utbildningar kan ske digitalt efter särskilda överenskommelser
Däremot så sker som vanligt

handledningar och rådgivningar digitalt för socialtjänsterna  i hela
södra Sverige 


2019
Förutom löpande handledning, rådgivning och enskilda föreläsningar arrangeras två st " tredagars utbildningar för socialtjänsten". Totalt antal deltagare 54 från 10 olika kommuner. Båda utbildningarna genomförs i Göteborg.


2018
Handledningar och rådgivning
Föreläsningar för socialtjänst i olika kommuner
Kartläggning i samband med 
valet. se ds


 2017

Handledningar/konsultationer i ett antal kommuner i Södra Sverige

Två dagars utbildning för socialtjänstens i Rinkeby/Kista


Tre dagars utbildning om socialtjänstens arbete mot hedersförtryck.
Lidköping och Höganäs

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ex Insatser under  2016


- Fortlöpande utrednings- handlednings- och behandlingsarbeten för socialtjänsten i olik kommuner

- Sju utbildningar varav bl.a. IMH:s spetsutbildning över  tre dagar för socialarbetare
i Helsingborg

 
 
Ex. insatser från 2015
- Tre olika utbildningar (skolpersonal  och kvinojoursaktivister)

-  Fortlöpande handledning i två "hedersärenden"
 
-  Återkommande Tele- och mejl rådgivning i fem fall med hedersproblematik

- Dagliga  allmänna
    infoinsatser 


-  Bevakning av socionomutbild-ningars behandling av heders-problematiken. Tio högskolor och universitet har svarat på IMH:s enkät.
Rapport publicerades under
hösten 2015   
Klicka HÄR

Alla partier bakom Lagen mot tvångsäktenskap  
Alla  riksdagspartier har givit sitt stöd till de särskilda lagbestämmelserna mot TVÅNGSÄKTENSKAP OCH BARN ÄKTENSKAP.  Den under våren 2014 antagna propositionen finns HÄR

LÄS VAD PARTIERNA I STORSTADSKOMMUNERNA LOVAT GÖRA MOT HEDERSFÖRTRYCKET
I SINA KOMMUNER 

Alla partier som före valet hade representation kommunfullmäktige i Stockholm, Göteborg och Malmö gav genom sina svar på nedanstående fråga löften om insatser mot hedersförtryckert 
 "Vad vill ert parti göra de kommande åren för att stärka arbetet mot det hedersrelaterade våldet och förtrycket i er kommun?"
LÄS SVAREN HÄR


I

M

H

 .

.

.


IMH -
MATERIAL

Här samlas en del av IMH:s eget skriftliga material.  Mera kan finnas även på andra sidor.

Klicka på respektive namn så hittar du materialet som du vill ladda ned


VAD FÅR SOCIONOMSTUDENTER LÄRA SIG OM ARBETET MOT HEDERSFÖRTRYCK?Undersökning

 

Storstadspartierna och det kommunala arbetet mot hedersförtryckPartierna, hedersförtrycket och Europa


 

BÖCKER OM HEDERSFÖRTRYCK   

  

FÖRELÄSARBANK

 

Utbildningen:

SEX DAGAR FEM STEG

 

 

 

Utvärdering:

STORT STÖD FÖR FEM STEG:s MODELLEN

 

 

TJUGOETT FORSKNINGSFÖRSLAG    

  UTBILDNINGSKATALOGEN 

 

BOOKS and FILMS in english  Bilder mot hedersförtryck


 

Intressant bok av Dalala Abdelgani, medlem i IMH:s Verksamhetsråd
Lasse/kurator, skissser om arbetet mot hedersförtryck

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck


Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, heder.imh@gmail.com

STÖD
Bankgir 232-6171