"Mellanöstern"

På denna sida införs viktigt och intressant material om arbetet mot hedersförtrycket i Sydvästra Asien, dvs det s.k. Mellanöstern

 

OBS SIDAN KOMPLETTERAS EFTER HAND

...... och alla som vill komma med förslag till information om hedersproblematiken i något land är välkommen att göra detta. Sänd till ditt förslag till IMH via:  

heder.imh@gmail.com 

 

Allmän kunskap om religioner viktigt

I hela Mellanöstern spelar religioner en mycket stor roll. Religioner påverkar samhällslivet och familjelivet på alla plan. Vid förståelsen av hedersproblematiken i dessa länder behövs därför också kunskap om religionerna i området.

Inte för att religionerna är avgörande för hedersförtrycket, utan därför att de religiösa teserna ofta används för att rättfärdiga de patriarkalt styrda övergreppen mot de egna barnens,ungdomarnas och kvinnornas mänskliga rättigheter 

Islam är den helt dominerande religionen i Mellanösterns olika länder, men inom islam finns förutom de stora huvudriktningarna; ´"sunni" och "shia"   också en rad specifika riktningar.

Utöver de många islamdominerade staterna  finner vi ju i Mellan-östern också den judiska staten, Israel. I många länder finns också flera mer eller mindre stora kristna kyrkor t.ex. den koptiska i Egypten,  den katolska i Libanon med flera. Dessutom finns en rad andra minoritets-religioner i flera länder.

OCH oavsett vilken religion det handlar om kan samma

hedersförtryckande fula tryne dyka upp. 

Därför är det viktigt,  att för förståelse av arbetet mot hedersförtryck i Mellanöstern,  känna till grundläggande fakta om de olika religionerna. Detta är också en kunskap som är behövlig vid arbete mot hedersförtryck inom olika folkgruppers "diasporor" i Sverige.

Mycket finns skrivet om allt detta, men här vill vi bara rekommendera en enda bok, nämligen den faktafyllda och överskådliga:

"Korset och halvmånen"- en bok om de religiösa minoriteterna i Mellanöstern och i Sverige. ( W&W förlag, Den reviderade upplagan från 2005)

Författare : Ingmar Karlsson, som under många år arbetat vid ambassader i olika länder i Mellanöstern, varit generalkonsul i Istanbul,Turkiet . Han är även hedersdoktor i teologi vid Lund Universitet. Författare till ett 15-tal böcker bl.a. "Islam och Europa",1994 (W&W), "Tro terror och tolerans" 2004 (W&W),  "Europa och Turken" 2007 (W&W) "Kurdistan - landet som icke är" 2008 (W&W).

 Mellanöstern ......


övergripande material

Information från Mellan östern

med i första hand
fokus på

nedanstående länder

Irak

Iran

Israel

Jemen

Jordanien

Filmklipp om hedersmord i Jordanien.

HÄR

 

Kurdistan


Allmän kunskap viktig

Kurdistan, "kurdernas land", är inte och har heller aldrig varit en beteck-ning för en internationellt erkänd statlig/politisk enhet.

Däremot är det förstås fullt möjligt och berättigat att avgränsa ett område i Mellanöstern där kurderna är den dominerande folkgruppen och kalla detta område för just "Kurdistan". Ett sådant område finns.

Detta område ligger  inom 39e och 48e längdgraden och 35e och 40e bredd-graden fördelat över främst de tre staterna Turkiet, Irak och Iran och till liten del även i Syrien.

Det finns ingen exakt beräkning av hur många kurder som lever inom detta område. En återkommande uppskattning är 24-27 miljoner. Av dessa beräknas hälften ( 12-14 miljoner) leva i Turkiet, 4-5 miljoner finns Irak, 6 miljoner i Iran och 1.5 miljoner i Syrien. Utöver detta kärnområde finns 

naturligtvis många kurder även i andra länder. Och ett stort antal kurder lever också i exil,  bara i de kurdiska diaspororna i Västeuropa beräknas att det finns över 1 miljon.

Mycket finns skrivet om Kurdistan och kurder. Vi vill här bara presentera

två böcker som kan vara värda att läsa för att få lite grundkunskap om kurderna i "Kurdistan" och kurderna i diasporan i Sverige.

Den ena boken är:

"Kurdistan - landet som icke är" (2007, W&W förlag) 

 Författare: Ingmar Karlsson ( se presentation i inledningen ovan)

och den anda boken som handlar om kurderna i den svenska exilen är:

" Kurderna:  Fyrtio år i Sverige" ( 2007 Serkland förlag)

Författare: Rohat Alakom, som skriviet ytterligare ett tiotal böcker om kurder och Kurdistan, kommer själv från norra Kurdistan. 

Filmklipp om hedersmord i olika delar av Kurdistan
​HÄR    och  HÄR   

 

Libanon...................................................................

Palestina

 Syrien.............................................................

 Saudi Arabien

Resa i Sharialand

är författaren Tina Thunanders personliga beskrivning av sitt möte med könspartheidsystemet i Saudiarabien. Hon redovisar här den religösa diktaturens skrämmande syn på kvinnor och män. Många exempel på detta systems ständiga och djupa brott mot mänskliga rättigheter avslöjas. Boken är med vissa brister ändock en god första ingång till kunskap om den saudiska extremismens allvarliga slag mot de egna kvinnornas rättigheter och det hot spridningen av denna patriarkala könsapartheid innebär. Att detta tänkande kraftigt förstärker och ger understöd till hedersförtryck i alla dess former är självklart

Boken är utgiven av Leopard Förlag och finns i pocketutgåva

 

Länkar

För info och artiklar från många länder i det s.k. Mellanöstern:

ICAHK Countries

 

Kurdish Womens Rigth Watch  

ASUDA c v a w Irak

 Länkar

till några myndigheter och organisationer

av intresse för arbetet mot hedersförtryck i valda länder i Mellanöstern

 

 

 

Turkiet

Women for Womens Rights

 

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro: 232 - 6171