Övriga världen


På denna sida införs viktigt och intressant material om arbetet mot hedersförtrycket  i andra delar av världen t.ex.
övriga Asien 
Latin, Mellan- och Nordamerika 


dessutom återfinns här också information om
"Folken utan eget land"

OBS SIDAN KOMPLETTERAS EFTER HAND

 

Alla är välkomna med bidrag till sidans innehåll.

Detta sker till:   heder.imh@gmail.com

Information från övriga delar i världen ....... med focus på nedanstående länder

Afghanistan

Viktig informationskälla:

"RAWA"  ( länk till hemsida - engelsk text finns)

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan, was established in Kabul, Afghanistan, in 1977 as an independent political/social organization of Afghan women fighting for human rights and for social justice in Afghanistan.

 Australien

Brasilien

 Bangladesh

 

Canada
Föreläsning om hrv/Canada    

Hrv info och  material  ...... hos Canadas Justitiedepartement 

Indien

 

Indonesien

 Japan

Kina

Mexico

Pakistan
Filmklipp som berättar om hedersförtrycket i Pakistan. HÄR


 

 

 

USA

 "FOLK UTAN EGET LAND"

Här följer information om några folkgrupper som inte har och inte heller gör direkt anspråk på särskilt landområde.

Det är folkgrupper som finns i många länder antingen som bofasta sedan långt tillbaka i historien eller som invandrare

de senaste 50-60 åren  

 Assyrier/Syrianer

Här publiceras efterhand olika material med anknytning till den assyrisk/syrianska folkgruppen i Sverige och i andra länder. Materialet kommer både att handla om hur situationen ser ut och vilka insatser som görs för att inom gruppen förebygga hedersförtryck

 Romer

Hedersmord finns överallt

Länkar

För info och artiklar från många länder i övriga delar av världen

ICAHK Countries

Afghanistan

RAWA:

Kvinnors förbund Afghanistan

Australien

Brasilien

Bangladesh

Canada

Indien

Indonesien

Japan

Kina

Mexico

Pakistan

Human Rigths Commission

Mukthar Mai Womens organisation 

USA

US Om våld i Hederns namn  

BÖCKER OM:

Afghanska kvinnors svåra kamp mot islamistisk fundamentalism, fattigdom, hedersförtryck och heders- relaterad brottslighet . 

Kan beställas via: RAWA:s hemsida

KONTAKT

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro: 232 - 6171