Läsa Se Hör

( sida under ständig förnyelse) 


Klicka och du finner en stor samling av

Böcker om hedersförtryck 

nedan finner också ex på Tidskrifter och tidningar mot hedersförtryck


I sidospalten till höger finns exempel på:

Länkar till filmer och videoklipp på nätet
och
längst ned i hörnet i sidospalten till höger finner du: 

Information om spelfilmer och äldre TV-program som behandlar hedersprobleamtik 

 

 

och klicka  här på Föreläsarbank  så kommer ni till

en lista över mängder av duktiga föreläsare som kan tala om en rad olika aspekter av hedersförtryck och arbete mot denna samhällsfientliga företeelse

Här kan du klicka dig fram till IMH:s stora lista över

BÖCKER OM HEDERSFÖRTRYCK

en unik samling av titlar som uppdateras kontinuerligt

 

 Och du kan också hitta en särskild sammanställning över några  BÖCKER på engelska och FILMER med engelskt tal eller översättning til engelska

Klicka: BOOKS and FILMS in english

Sammanställningen uppdateras fortlöpande .... senaste var i mars-13

 
Tips om mer att läsa!
Den "Nationella samordningsenheten för arbetet mot hedersförtryck " har också en bra förteckning över böcker och andra dokument att läsa .
Klicka HÄR så kommer du dit

 

Bevakade, kontrollerade

Tyck till om BÖCKER och  FILMER

Du är välkommen att sända dina åsikter om böcker, filmer,TV-program

som behandlar hedersförtryck ur olika synvinklar. Skicka dina synpunkter till: heder.imh@gmail.com  så kan de publiceras under den här rubriken

 VIKTIG OCH INTRESSANT FILM

OM BLODSFEJD I ALBANIEN

presenterad här därför att i dessa sammanhang är ofta familjers/släkters

heder och skam centrala inslag

Titel: The Forgivness of Blood

Director: Joshua Marston

Writers: Joshua Marston, Andamion Murataj

The Forgivness of Blood är en film om blodsfejder i Albanien. Filmen skildrar de konsekvenser som uppstår för de inblandade familjemedlemmarna i en blodsfejd samt påvisar att företeelsen är förekommande än idag.

Filmen handlar således om en familj i norra Albanien (regionen Shkodra) som blir involverad i en blodsfejd efter en incident med en av byborna i området. Ordväxling uppstår och ett mord inträffar. I enlighet med gammal albansk sed, vilken härstammar från den gamla lagsamlingen "Kanuni i Lekë Dukagjinit", står mördarens familj i blodsskuld till den mördades släkt. Detta innebär att den mördades familj/släkt har rätt att utkräva "ett blod" från förövarnas släkt i gengäld för det egna "förlorade blodet". I praktiken innebär detta att alla män i förövarens familj riskerar att mördas och håller sig därför inomhus. Situationen kan lösas utan att ännu ett liv går till spillo genom att den mördades familj/släkt lämnar "besa" till förövarens släkt. "Besa", som betyder löfte, är en form av vapenvila där den mördades familj/släkt garanterar förövarens manliga familjemedlemmar att dessa inte kommer att utsättas för några attentat under tiden "besa" finns. För att "besa" ska erhållas involveras erfarna medlare samt "tolkare och tillämpare" av Kanunis lagparagrafer.

I filmen förändras livet drastiskt för unge Nik, son till en av förövaren, i och med ovan beskrivna incident. Nik, som är den enda av det manliga könet som omfattas av blodsfejdsebstämmelserna, tvingas i "husarrest". Med en farbror i fängelse och en far som håller sig undangömd blir han huvudmålet för denna "vendetta" och tvingas leva isolerad från omvärlden.

Systern Rudina omfattas inte av blodsfejdsreglerna eftersom hon tillhör det kvinnliga könet, men påverkas starkt av den pågående konflikten. Eftersom familjen måste överleva tvingas hon sluta skolan och arbeta hela dagar för att familjen ska kunna klara sig ekonomiskt. Som tjej i denna mansdominerade omgivning har hon svårt att genomföra sina arbetsuppgifter (åka runt med häst och vagn och sälja bröd) och utsätts för en och annan ohygglighet.

Filmen fokuserar på framförallt Niks och Rudinas liv samt skildrar hur de påverkas av familjens öde. De psykiska påfrestningarna är enorma och barnen visar tydligt att de t.ex. tycker att fadern ska ange sig själv till polisen, samtidigt som de förstår varför situationen utvecklas så som den gör. I samband med detta uppdagas också de statliga myndigheternas svaga roll vid hanteringen av denna problematik.

Trycket på Nik blir såpass stort att han bestämmer sig för att ange sig själv till den mördades familj och ställer ultimatumet: "döda mig eller låt oss vara fria". Denna "modiga" handling får honom att bli skonad och exkluderad ur blodsfejdsbestämmelserna under förutsättning att denne beger sig från Shkodra inom loppet av 24 timmar och aldrig återvänder. För resterande manliga familjemedlemmar gällde dock fortfarande utgångsförbudet. Pappan, som till slut blir arresterad av polisen men frisläpps ganska snart, råder Nik att fatta sitt egna beslut. Kort därefter ger sig Nik iväg - för att aldrig återvända hem igen.

Filmen visad vid Göteborgs Filmfestival 2012

Noteringarna tecknade av Lumnije Mehmeti/ medlem i IMH:s Verksamhetsråd

................................................................................................................................................................"HEDER OCH SAMVETE"
   - En bok om hederskultur i Sverige-


Författare: Eduardo Grutzky & Lars Åberg (2013)

Boken "Heder och samvete" ger en generell skildring av hedersideologins mekanismer och dess kollektivistiska prägel. Boken ger även en mer djupgående skildring genom fem ungdomars egna berättelser om hur de har förtryckts samt genom de olika fall som skildras löpande i boken. Den ger en konkretare beskrivning av hur hedersförtrycket ter sig i vardagen för de ungdomar som utsätts för det.

    " Heder och samvete" bygger på författarnas erfarenhet av integrationsdebatt samt deras kritiska genomgång av debatten om hederskulturens kontext i Sverige och av myndigheternas motstånd mot att få till stånd de politiska beslut som har fattats för att motverka hedersförtrycket. De hävdar att istället för att alla ska behandlas lika så särbehandlas olika grupper, vilket försvårar arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck. Eller som de själva uttrycker det i boken ”Färgblindhet som ideal har ersatts med extrem färgkänslighet”.

     Den socialpolitiska multikulturalismens filosofi återges som en paradox då författarna vidmakthåller att det istället har skapats separata monokulturer samt att den lämnat många individer som utsatts för hedersrelaterat våld utan skydd i hotfulla (hem)miljöer. Multikulturalismen har bidragit till samhällets acceptans av hedersförtrycket och mångfald är ett honnörsord i det offentliga Sverige men dess innebörd har begränsats starkt. Begreppet kopplas till människors härkomst och inte till åsikter och värderingar. Författarna hävdar att denna paradox angriper demokratins grunder och mänskliga rättigheter. Att kända politiker har ansträngt sig för att försöka ”trolla bort” hedersproblematiken och linda in den som allmänt manligt våld mot kvinnor.

 Vidare menar författarna, att det finns ett litet antal forskare som av en del ses som profeter i hedersfrågan.  Detta blir problematiskt för arbetet mot hedersförtryck när dessa tillhör den grupp, som hävdar att hedersdebatten är stigmatiserande och att man istället bör fokusera på integration.

 Författarnas framställer slutligen sin teori om den djupa staten, som handlar om hur de beskriver hur den verkliga makten ser ut inuti den formella makten. När det gäller hedersfenomenet anser de att det är uppenbart att vissa myndigheter och enskilda tjänstemän har olika syn på frågan. Koncist så har debatten om heder spridit sig i de kommunala och statliga förvaltningarna, vilket gör att exempelvis bidrag som fördelats till verksamheter som ska motverka hedersproblematik kan ske slumpartat. Resultatet av en sådan fördelning kan då bli avgörande att man ingår i ett nätverk med samma uppfattning som den person som fattar anslagsbeslutet.

Skrivet av:  Izla Garis, medlem i IMH:s Verksamhetsråd 


 

 

LÄNKAR TILL RADIOPROGRAM

i olika radiokanaler   Uppdateras efterhand......................

SR.Kärlek till döds
 

Tidskrifter, tidningar, häften, broshyrer.......om hedersproblematiken återfinns här. Vet du om något sådant enklare material som du tycker skulle kunna platsa här så sänd detta via e-post till IMH:    

heder.imh@gmail.com

LÄS OM BARNÄKTENSKAP      HÄR
Klicka och läs

HEDERSNYTT 2012

Utges av Nätverket mot hedersrelaterat våld.

Dubbelnr för 2012


Klicka och läs

Svenska FN förbundets tidning

VÄRLDSHORISONT nr 1/2013

behandlar arbetet mot barnäktenskap


 

Hedersmördad av egen familj och släkt

FILMER

NÄTET:      


Länkar till filmer och videoklipp
om hedersbrott och hedersförtryck


Kalla fakta TV4 om oskuldskontroller från oktober 2015.
Se
HÄR


Klicka HÄR så hittar du ett stort antal filmer och videoklipp  om hedersmord.
En del viktiga och intressanta,  andra riktigt dåliga . Se själv och döm själv!

.

Klipp om tvångsäktenskap finner du HÄR.   Många mycket informativa

 
Klipp med material om "Honour killings"
på engelska finner
du
HÄR


Och klipp om "forced marriage" på engelska finner du HÄR"FRIHET BAKOM GALLER".
SVT dec 2014.Dokumentär från Afghanistan. 
Filmen visar hur kvinnor måste sitta i fängelse på grund av de vägrat acceptera förtryck och brott i hederns namn och därför flytt hemifrån. Följd för de drabbade kvinnorna:  Långa fängelsestraff

Se HÄR


Klipp om BARNÄKTENSKAP    Se :  HÄR

och om 
"CHILD MARRIAGE"  på engelska
se HÄR
 

FILMER
och TV

 

Här finns info om filmer

och TV-program som visar hedersproblematiken

på olika sätt 

Oskuldskontroll
Från Kalla fakta
oktober 2015
Spelfilmer och dokumentärer

Här är några exempel på spelfilmer och dokumentärer som kan hyras eller köpas. Välkomna med flera förslag till IMH via: lasse.imh@gmail.com

En vanärad handling

Mena, en ung vacker tjej som står inför giftermål, bor i en avlägsen by i norra Afghanistan. De hedersförtryckande lokala sedvänjorna respekteras genom att hon och hennes fästman har väldigt lite kontakt. Stora problem uppstår när Mena får kontakt med utländska filmare. Kanadensisk film från 2009

When we Leave ( Die Fremde)

Pribelönad tysk film om kvinna med barn från Turkiet som flyr till Tyskland undan egen och makes familjs hederesrelaterade hot och våld

En öm kyss

Brittisk/skotsk film om hur kärleken mellan man/kvinna förhindras pga hederstänkande, fördomar och religiös konservatism 

Soraya M.

Iransk/irländsk film om verkligt fall där  en kvinna stenats till döds pga  hedersförtryck och religiöst kvinnoförtryck 

Brick Lane

Brittisk film om bangladeshisk kvinnas öde i London med förekomst av hedersförtryck, rasism och religiös fanatism. Filmen bygger på bok med samma namn

När mörkret faller

Svensk prisad film om våld med olika motiv varav hedersförtryck och våld i hederns namn är en del.

The stoning

Amerikansk film där kvinna i Iran hotas med stening efter det att hon våldtagits

Inte utan min dotter

Amerikansk film där en man kidnappar sin dotter till Iran och modern försöker frita henne

Jala jala

Svensk  mycket uppskattad komedi med inslag av hederstänkande om äktenskap och lämplig partner

Vingar av glas

Svensk prisad film där dotters integration kolliderar med faders hedersuppfattningar om lämpliga partners och äktenskap

Dialogues in the Dark

Turkisk/svensk dokumentär som på ett mycket avslöjande sätt speglar hedersförtryckets sanna natur

Jag heter Mitra

Relation mellan iransk tjej och svensk pojke. Mitra blir gravid och stora problem uppstår. Svensk film från 1994

 

Zigenarnas tid

Film som speglar hederskulturen

bland romer på Balkan

Nattens innebörd

Prisbelönad film med engelsk text som berättar en historia om ett hedesmord i en algerisk familj boende i Holland. Från 1995

De drunknande hästarna

Iransk film om hedersförtryck

och dess följder

Dagen då jag blev kvinna

Om en iransk kvinnas utveckling och liv

Fadime

Dokumentär där Fadime talar i Riksdagen den 20/11 2001, några månader före det att hon mördas. Filmen återfinns i Ungdoms-styrelsens "Handbok mot diskriminering, förtryck, hot och våld i hederns namn"

Fadime - Frihetens pris

Dokumentär från 2002 om unga kvinnors kamp för sina egna liv och rätten till självbestämmande

Hedersmord

Svensk dokumentär om hedersmord i

Mellanöstern Från 2002

Vendettans sång

Kanadensisk dokumentär som visar  upp "ont blod" och hedersmord kurdiska delen av Turkiet. Från 2005

Asyl

Amerikansk dokumentär  från 2003 om en ung kvinna som riskerar att bli utsatt för könstympning och att med tvång gifta sig med en mycket äldre man. Trots detta vägras hon asyl av USA.a invandrarmyndigheter

Den Vita Duvan

Om hedersmördares syn på sin handling

Sämre än djur

Dokumentär om hedershotade

hbt-ungdomar i Sverige

 

Banaz A love story                       Dramatiserad dokumentär film om hedersmordet på en ung kurdisk kvinna i England 2006. Premiär seprtember 2012

Läs  mer på här


Innan snön faller

Drama där en son till avliden fader i irakiska Kurdistan tar på sig uppdraget att rädda hedern genom att söka och finna och mörda en syster som vanärat familjen. Norsk produktion 2013

Söker du film?

Vill ni ha hjälp att hitta

de här spelfilmerna

kan ni kanske få få råd

och tips av: EXILFILMFESTIVALEN

exile.filmfestival@usa.net

0704 04 74 35

TV-program
 

Här är några exempel på TV program om olika aspekter av hedersförtrycket som visats sedan slutet av 1990 talet. Sök gärna programmen via olika kanalers hemsidor,en del kan beställas eller köpas. Har du fler exempel tipsa IMH via  heder.imh@gmail.com 

VISADE VÅREN 2013

 .... som kanske kan beställas från SVT
 

Familjen Surucus förlorade heder.

Dokumentär om ett hedersmord i Tyskland. Sändes i Kunskapskanalen SVT 16/4 

Svenska händelser del 6: Dokumentär om: Mordet på Fadime 2002 Sändes i 16/4  

..................................................

...................................................

ÄLDRE TV PROGRAM

Fadime

Dokumentär med och om Fadime från  programmet "Striptease1998.. Ett av de viktigaste filmdokumenten om kampen mot hedersförtryck i Sverige

Abbas Rezai

Dokumentär om socialtjänstens och polisens agerande i samband med mordet på Abbas 2005. Från programmet "Kalla Fakta" TV 4

Arrangerade äktenskap i Bangladesh

Dokumentär om hur engelska myndigheter försöker förhindra hur engelsk/brittiska flickor blir bortgifta mot sin vilja i Bangladesh. Från Public Service TV

En kvinnas kamp i Afghanistan

Dokumentär om heders- och religionsförtryck i  Afghanistan som riktas mot  kvinnlig parlamentsledamot. Public Service TV

Sirhans förlorade heder

Dokumentär om hedersförtryck och hedersmord där även mördares liv och syn avslöjas. Public Service TV

Brud söker man 

Om en kvinnas svårighet att bryta sig loss från hedrstänkandet   i iransk  familj i den amerikanska diasporan. Public Service TV

Sisters in Law

 Dokumentär om hur kvinnliga  jurister  kämpar för kvinnors rättigheter och mot bl.a. hedersvåld i Kamerun.

Pubklic Service TV  

Iran under slöjan

Avslöjande om det religiösa hyckleriet i Iran i form av indirekt accepterad prostitution     

TV 1

 Männens heder - flickornas död

Beduinsk familjetragedi i Israel

Dokumentär om hedersproblematik

i en israelisk stad med palestinska

och judiska invånare. Här förekommer det hedersmord bland beduinstammar - männen mördar sina egna barn och systrar... ....Till slut slog en av familjerna i staden larm. De har sedan dess fått flytta och lever under skyddad identitet. Vi får även träffa Samia Jarushi som överlevt en attack men som idag är svårt handikappad.

Sändes på  Axess´TV jan/febr 2013

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232 - 6171