IMH presenterar
duktiga föreläsare

 

IMH vill gärna lyfta fram personer som kan föreläsa om olika aspekter av arbetet mot hedersförtryck. Genom detta hoppas IMH kunna hjälpa dem som söker föreläsare till sin fortbildning. 

I IMH:s föreläsarbank finner du många duktiga föreläsare som kan tala om en rad olika områden av arbetet  mot hedersförtryck och för mänskliga rättigheter.

 

Men det finns förstås ännu flera som kan mycket om detta område. Nya namn är välkomna så kom gärna med förslag till komplettering     

 

Klicka och seFöreläsarbanken


uppdateras fortlöpande

 

 

CITATET                                        Ex på viktiga saker föreläsare sagt:

 

Charlotte Persson

"I mitt arbete som lärare har jag mött såväl flickor som pojkar som lever under stark press hemifrån eftersom de "förstör släktens, famljens" rykte. Det kan inte nog betonas hur viktigt det är att inte glömma att BÅDE pojkar och flickor kan vara offer för hedersförtryck. Jag har mött killar som tvingas att kontrollera sina systrar. Jag har mött killar som själva lever med rädsla för att bli bortgifta. Killar som lever med pressen att vara och bete sig som en "riktig man" för att inte frysas ut eller baktalas. Hur stöttar vi dessa pojkar? "

 

Simone Lindsten:

"Att arbeta för jämställdhet innebär att synliggöra, förändra och helst eliminera de negativa konsekvenserna för kvinnor och män av att vi sorteras efter kön. Vi måste frigöra oss från traditionella uppfattningar om vad kvinnor och män är och får vara liksom vad de gör och får göra."

 

Ardeshir Bibakabadi:

- Varje människa, som vill, har rätt att "komma ut" som homosexuell. Detta måste också gälla den som tillhör en familj därheder och skam är viktigt. Det är svårti en sådan familj, men det kan lyckas utan för stora skador om man använderalla vägar för påverka.

 

- Kanske inte lösningen blir att alla i familjenaccepterar. Kanske det inte ens blir så att någon närstående överhuvudtaget accepterar. Men det är alltid värt att försöka.

 

- Kanske första målet ska vara, att om inte få acceptans så ändå bli lämnad ifred och inte vara hotad av någon närstående. Kan man uppnå det,så kan det vara en plattform att gå vidare med för att senare nå större förståelse. Hur man än gör, gäller det att inte ge efter, att stå fast vid den mänskliga rättigheten att dela kärleken med den man själv vill ....

 

Hjälp och skydd är på väg

Tipsa

om

duktiga

föreläsare 

och om

viktiga

föreläsningar

till

heder.imh@gmail.com

 

Stormkvinna vid havet

 Institutet Mot Hedersförtryck
Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, 
mail:   
heder.imh@gmail.com


STÖD
Bankgiro:  232- 6171