Sidan för:

 
Konst mot hedersförtryck och hedersbrott


På denna sida publiceras olika bilder, som speglar kampen mot hedersförtryck och för mänskliga rättigheter. Det är både bilder som finns på annan plats på denna hemsida och andra bilder som IMH fått rätt att publicera. Här finns både målningar och skulpturer i olika material

OBS VILL DU SE EN BILD I STÖRRE FORMAT  - KLICKA PÅ BILDEN                       

 Vill du ha med ett eget bidrag här  så hör av dig till:       heder.imh@gmail.com 

Se även specialhäftet "UNIKA BILDER MOT HEDERSFÖRTRYCK" KLICKA HÄR
OBS   SKAPARNA HAR UPPHOVSRÄTT TILL BILDERNA  !!!!
OBS  VILL DU ANVÄNDA NÅGON AV BILDERNA SOM ILLUSTRATION I NÅGOT SAMMANHANG MÅSTE DU FÖRST KONTAKTA IMH ELLER ENSKILD BILDSKAPARE FÖR ATT FÅ TILLSTÅND TILL DETTA!!! 
 
Användning i strid med regler om upphovsrätten kommer att leda till rättsliga åtgärder!!!

 "Det svåra valet"

Många unga kvinnor hamnar för eller senare i en svår valsituation.
Den ena alternativet innebär fortsatt stark gemenskap och närhet till familj och släkt. MEN då gäller också personlig ofrihet och underkastelse inför familjens hedersförtryck och patriarkala styre
Det andra alternativet innebär att hon väljer friheten att bestämma över sitt eget liv, sin egen kärlek, sin egen framtid. MEN då finns risk för att bli utstött från den egna familjen, hotas till livet och vara tvungen att leva gömd.

Bildskapare. "Lasse-kurator"

 "Räddningen

   är nära"
Många flickor och unga kvinnor
I Sverige håller idag på att drunkna i hedersförtryckets djupa och kvävande traditioner.
Men till skillnad från hur det var före 2003 så finns nu hjälp och skydd för alla som önskar bli räddade.Idag finns hundratals platser på särskilda skydds-boenden för dem som utsätts för hedersförtryck och brott i hederns namn. Räddningen finns nära för den som söker och önskar bli skyddad

(Ägare Grynings enhet för skyddsboende)

Bildskapare: "Lasse-kurator"

   "På flykt från

     sin familj "
Hedersrelaterat våld och förtryck riktar sig mot barn och ungdomars rätttigheter. Det är hugg mot de rättigheter som finns enligt Barn-konventionen. Det är slag mot de rättigheter som FN:s konvention mot dskriminering av kvinnor uttalar. Det är angrepp på de mänskliga rättigheter som är fastslagna i FN:s Deklaration om Mänskliga Rättigheter och i andra FN-konventioner.
De som i hederns namn agerar mot alla dessa viktiga principer är föräldrar och andra närstående. Det är alltså de, som säger sig älska sina barn, men som ändå är beredda att skada dem allvarligt och till och med mörda dem.
Därför är det många barn och unga som flyr från sin familj och söker samhällets skydd. Före 2002 var det svårt för dessa att få effektivt skydd. Socialtjänst och andra samhällsorgan trodde mera på de ljugnade föräldrarna än på de utsatta.
Numera är det bättre, numera finns det skydd för alla barn och unga som utsätts för den egna familjens hedersförtryck och brott och som vågar bryta sig loss.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

" Oskuldskontroll 1"
Hederskulturen i en del familjer och släkter är också en kyskhetskultur där dött-rarnas oskuld är helig för hela familjen.
Det betyder, att alla flickor i dessa familjer måste vara oskulder när de gifter sig. Det enda sättet som denna oskuld sedan kan konstateras anses vara, att den unga bruden ska blöda efter samlaget på bröloppsnatten.

Därför kontrollerar kvinnor från både makens och makans familjer, att det finns blod på lakanet på morgonen. Finns inte detta så fördöms den unga kvinnan och stämplas som hora för hela livet. Hennes familj känner då en omedelbar skam och hennes liv är i stor fara. Risken för att hon ska skadas eller rent av mördas är över-hängande

Att en stor del av alla kvinnor inte blöder vid första penetra-tionen känner dessa familjer inte till eller så avvisar de detta faktum

Att männen oftast inte är oskulder struntar de i . Hedern hänger bara på kvinnans bevarade hymen medan mannen kan ha betett sig som ett svin bland t.ex. de s.k. "svenska hororna" - dvs vanliga svenska tjejer.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

Omslaget till rapporten

     "Lika men

   ändå olika"

Som ung är det väldigt viktigt att känna en tillhörighet till något eller någon. Identitet och tillhörighet är kopplade till
varandra. En individs identitet utvecklas inte helt och hållet på egen hand. Den utvecklas i samspel med andra personer.

Illustratör: Dalia Yassin

 

 yassindal@gmail.com

 Omslaget till rapporten:

"Det beror på ryttaren inte på hästen"

Illustratör. Dalia Yassin

 

yassindal@gmail.com

Balkongflicka
Bevakade!
Hedershotet mot kärleken

 Frigörelse från hedersförtryck
När unga människor kastar loss från sin hedersförtryckande miljö börjar en resa på ofta okända vatten. Ensamheten kan kännas mycket svår, men med rätt skydd och stöd i det nya "frihetslandet" kan rätten att bestämma över sin egen kärlek, sitt eget liv växa stark
Bildskapare: "Lasse-kurator"

"Tvångsäktenskap -
föräldraarrangerad våldtäkt"
 
Äktenskap som genomförs mot någons vilja strider mot de mänskliga rättigheterna. Genomförandet av sådana tvångsäktenskap sker med föräldrar som pådrivare. Detta dömer den utsatta till underkastelse och samlag med den påtvingade partnern. Därför är tvångsäktenskap våldtäkt arrangerad av föräldrarna
Installation i trä och taggtråd.skapad av.: "Lasse-kurator"

 " SLÄPP IN MIG"
I Sverige finns idag tiotusentals ungdomar som utsätts för hedersförtryck. Många riskerar också att utsättas för allvarliga brott te.x. olaga hot,våld, tvångsäktenskap och i värsta fall mord. Därför behöver också många samhällets skydd och det är en samhällelig uppgift, att se till att dessa ungdomar skyddas mot angreppen på deras mänskliga rättigheter.
Målningen speglar de utsattas önskan att bli "insläppta" för att undvika de hot som familjen och andra närstående utgör . Den är en av "Lasse kurators " första bilder i serien om hedersförtryck

( Ägare: Grynings Enhet för skyddsboende")
 

"Hedersmordet

 på Abbas Rezaj"
Mordet på den afghanske unge mannen, Abbas Rezai, i nov 2005 var ett bestialiskt hedersmord. Abbas kärlek till sin flickvän kunde inte hennes familj acceptera. Deras relation ansågs ha bringat skam över familj och släkt. Därför måste Abbas mördas för att återupprätta allas heder. Polisutredningen visade att många deltagit i mordet, men det var flick-vännens17 årige bror som ensam erkände och dömdes.

2011 ändrar han sig och hans mamma och pappa dömdes därefter för hedersmord
Illdådet  mot  Abbas kunde utföras pga socialtjänstens okunnighet om heders-relaterat våld. Och att inte flera direkt kunde bindas till detta hedersmord berodde på den lokala polisens okunskap och taflighet.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

          " Till salu! "
Döttrarna i hederstänkande familjer behandlas som slavar, när de med eller utan ersättning "säljs" till män i hemländerna. Därmed öppnas vägen för dessa män att flytta till Sverige och en bättre ekonomisk framtid. När mannen väl är här måste flickan underordna sig honom trots att han vare sig kan språket eller känner till något annat här i Sverige. Ett kanske livslångt förtryck startar och det är hennes föräldrars agerande som är orsak till detta
Denna skamliga handel med unga flickor måste bekämpas och upphöra.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

" Oskuldskontroll 2"

När den gifta kvinnan blöder vid mannens första penetration under samlaget på bröllops-natten blir glädjen stor hos mannen och hos de som kontrollerar.

Familjens heder är räddad, skammen att ha lämnat bort en dotter som inte är orörd till en annan familjs man har undvikits.

Att sedan den unga kvinnan inte känner den make hon fått och ännu mindre älskar honom spelar ingen roll. Inom familjer med heder- och skamtänkande är kärleken inte värt något. Där står försvaret av familjens och släktens heder under männ-ens ledning över allt annat.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 "Hedersmördad"
Enligt FN och Amnesty International registeras över 5000 hedersmord per år i världen. Men mörkertalet är stort, och med sanolikhet är det mångdubbelt flera som mördas med samma motiv, men som inte registreras eller inte avslöjas som mord i  hederns namn

 

Här en lista från Amnesty över hedersmord i några länder

Land          Hedersmord per år
Jordanien               30
Libanon                   20
Syrien                2-300
Turkiet                  200
Pakistan             1000
Iran                     2-300
Irak                         500
Jemen                   400

Och den överväldigande majoriteten av alla heders-mördade är naturligtvis flickor och unga kvinnor.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

"Tvångsäktenskap - föräldraarrangerad våldtäkt"

Miniskulptur skapad av

Cornelia Form&Fantasi

 

All is one.
Arbetet mot hedersvåld är ett måste! Varje röst måste bli hörd.

Illustratör: Dalia Yassin

 

yassindal@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

.

.o


c
hÄnnu flera miniskulpturer skapade av


" Cornelia Form&Fantasi"


kommer här
 

Stenad för sin kärleks skull
"Stening" är ett av hedersförtryckets mest avskyvärda brott. Denna sker för att stoppa kvinnors rätt att bestämma över sin egen kärlek. Den utförs för att skrämma andra från att bejaka sin kärlek.  Förövare är både de som utför denna form av hedersmord och de som utan att protestera tittar på, ja kanske rent av hetsar på handlingen.
Buildskapare:" Lasse-kurator"

"Hedershotet

mot kärleken"
Det avskyvärda hedersförtrycket och de ynkliga brotten i hederns namn är allvarliga angrepp på fundamentala mänskliga rättigheter.
Det strider mot Barnkonven-tionen, CEDAW och FN:s konventioner om de mänskliga rättigheterna.
Framför allt så är hedersförtryck och hedersbrott hot mot unga människors rätt att bestämma över sina egna liv och varje människas rätt att söka, finna och b ejaka sin egen kärlek. Hederförtryck är helt enkelt all kärleks fiende nr 1
Bildskapare: Lasse-kurator

 

 

  "  Äktenskap

  efter familjetvång"
I hedersförtryckande familje-system är äktenskap inte en fråga om kärlek mellan två unga människor. Nej, där utgör äktenskap först och främst ett avtal mellan två familjer där i varje fall den unga kvinnan inte har något avgörande inflyt-ande. Direkt eller indirekt tvingas dessa äktenskap fram. Ibland handlar det t.o.m. om avtal mellan familjer inom samma släkt dvs giftermål sker mellan kusiner
Oavsett formerna innebär dessa "familjeframtvingade äktenskap" brott mot den mänskliga rätten att själv välja sin livspartner

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 

"Vi skulle ju bli fria"
Många är de flickor och unga kvinnor som hoppats att flykten och flytten till Sverige skulle betyda frihet från det patriarkala kollektiva heders-förtrycket. För en del har detta också blivit verklighet.

MEN för många flickor och unga kvinnor har livet i Sverige inte betytt någon frihet alls.
Det patriarkala hedersför-trycket i familj och släkt har fortatt och ibland med ökad stryka.
Männen i de hederstänkande familjerna här i Sverige är rädda för att förlora sin makt, rädda för att familjens och släktens kvinnor ska kräva sin rätt. Därför ökar en del av dessa rädda män istället förtrycket. Kontroll, bevakning och bestraffningar skärps. Arbetet för att hålla "sina kvinnor" inlåsta i heders-tänkandets fängelse intensi-fieras helt enkelt.Okunniga och traditionsbunda mödrar och andra lika okunniga kvinnliga släktingar hejar på och deltar som "fångvaktare"

MEN detta kommer inte att hålla i längden. Oavsett trycket från egen familj och släkt i Sverige och i hemlandet är hedersfötryckets fängelser dömda att rivas. För eller senare kommer nya genera-tioner även i dessa familjer att bryta sig loss och gå ut i friheten'

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 " Balkongflicka"

I Sverige och många andra länder sker hedersmord med metoder som ska ge sken av att de är självmord. Att närstående drogar ned en dotter och sedan knivskär eller dränker henne är exempel på sådana metoder.

Nedknuffning från balkonger eller annan högt belägen plats är också en metod för att utföra hedersmord, men försöka få det att se ut som självmord.

Det är rimligen polis och åklagare som ska kunna se de kollektiva krafterna bakom sådana här brott.

Genom, att ha som utgångs-punkt att se helheten i en död ung flickas situation och bakgrund, kan viktiga led-trådar fås fram.

Genom att lära sig av de
fall där flicka faktiskt överlevt hedersrelaterad nedknuffning från balkong bör bättre undersökningsmetoder uppnås.
MEN klarar inte polis och åklagare av att se de verkliga mekanismerna och riva ned de falska hedersfasaderna så kan dessa balkongmördare gå fria OCH DET FÅR INTE HÄNDA MER

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 "Släpp in mig"

Miniskulptur skapad av:

Cornelia Form&Fantasi"

 "Det svåra valet"

Miniskulptur skapad av

Cornelia Form&Fantasi

           " Bakom"

Illustratör. Dalia Yassin

 

yassindal@gmail.com

 "Rätt till eget liv"

En spröd ros som bryter sig loss från sina bojor. Bilden är en symbol  för kampen mot hedersförtrycket.  Den är en offentlig bild, som användes i det arbete som Länsstyrelsen i Västra Götaland bedrev under åren 2003-2009. Motivet finns på en särskild rockknapp, som kan fås gratis från IMH

Okänd bildskapare

 

Hedersmördad
Gift dig eller dö!

VI SER ER!
Fadime och alla andra, som mördats för att de försvarat sin rätt att bestämma över sina egna liv, sin egen kärlek, är med oss  I kampen mot hedersförtryck.
Deras liv och öden kommer för alltid att förfölja hedersmördarna och deras understödjare. Deras ögon kommer att alltid se hedersförtryckarna

Bildskapare: "Lasse-kurator"

.

Mot det unga och vackra som spirar
Hedersförtrycket tar från de unga rätten att bestämma över sina egna liv, sin egen framtid. Överallt trampar det patriarkalt ledda hederstänkandet ned ungas firhetslängtan, deras kärlek och drömmar. MEN TROTS DETTA FORTSÄTTER MOTSTÅNDET ATT VÄXA - DE UNGA KAN I LÄNGDEN INTE TRAMPAS NED
Bildskapare: "Lasse-kurator"

 "Tvångsäktenskap - familjearrangerad våldtäkt"
Ett tvångsäktenskap innebär att en dotter av sin egen familj tvingas gifta sig med någon som hon inte själv valt, inte vill ha och kanske inte ens känner. Därmed tvingar också hennes egen familj henne till sexuell underkastelse inför hennes oönskade make.
Dvs
Det är därmed hennes egen familj som är direkt arrangör av de upprepade våldtäkter hon sedan kommer att utsättas för av sin oönskade make.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 

 "Bevakade"
I familjer och släkter där försvaret av hedern och unvikande av skam är den övergripande normen lever männen i ständig rädsla. Det de är rädda för är att de egna döttrarna och systrarna genom sitt sätt att leva ska bringa skam över dem och hela familjen. Detta anses ske om de på det minsta sätt kan misstänkas ha närmare kontakt med pojkar eller män. Det behöver inte vara så att sådan kontakt finns utan det räcker med ett rykte om detta. Då drar skammen över alla i familj och släkt.
Därför måste flickor och unga kvinnor kontrolleras och bevakas av olika familje-medlemmar eller släktingar. Ofta är det bröder eller andra manliga unga släktingar som sköter detta. Men det kan också vara pappor, mammor liksom systrar och andra kvinnliga släktingar.
Situationen betyder natur-ligtvis allvarliga kränkningar av den enskildas frihet och integritet. Totalt betyder det ett psykiskt och socialt förtryck som innebär att utsatta flickor och unga kvinnor är rädda, känner oro, ångest och desperation...... OCH DET ÄR DERAS NÄRSTÅENDE SOM ORSAKAR DETTA

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 "Gift dig eller dö!"
Enligt en utredning av Statens Ungdoms-styrelsen från 2009 är 70 000 ungdomar i åldern 16-25 år osäkra på om de kan få bestämma över val av äktenskapspartner utan föräldrars/familjs inblandning. En mycket stor andel av dessa ungdomar finns naturligtvis i familjer som har "heder/skam- tänkande" som sin ledstjärna

Av dessa är, enligt samma undersökning, 8500 ungdomar direkt oroliga för att de inte får bestämma över vem de ska gifta sig med.
Och här, bland dessa 8500, finns säkert den grupp som löper allra störst risk att ustättas för tvångsäktenskap.
Många kommer att böja sig inför familjens övermakt
Andra kommer att fly och söka samhällets skydd innan det är försent
En del kommer att vägra gifta sig utan att vara skyddade och då utsätta sig för risk att bli skadade , kanske mördade.
Några av dessa kommer också att mördas av sina närstående för att dessa anser sig behöva försvara familjens och släktens heder.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 

 "På flykt undan

   närstående"
Tänk er en situation där 10% av de 8500 ungdomar, som är särskilt oroade över att inte få bestämma över vem de ska gifta sig med, skulle söka skydd.

Då skulle 850 av ungdomar ständigt behöva skyddas pga risken för tvångsäktenskap och andra hedersrelaterade brott.

Och då handlar det ju bara om barn och unga i 16-25 års åldern. Till dessa kommer så äldre kvinnor och barnfamiljer med små barn som också kan vara utsatta

Av detta förstår var och en att detta är en stor tragik, som ställer höga krav på samhäll-ets skydd och stöd.
Men ännu mer ställer det krav på att det avskyvärda heders-förtrycket måste bekämpas och fås att upphöra.

Bildskapare: "Lasse-kurator"

 " Till salu! "

Miniskulptur skapad av

Cornelia Form&Fantasi

Vad gör man när man inte får röra sig?

Inte uttala sig?

När din kropp ägs av någon annan?

Illustratör: Dalia Yassin

 

yassindal@gmail.com

       "Vi kommer !!!  "

När någon i en hedersfixerad familj kräver rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kärlek reagerar många familje-medlemar starkt mot detta.

Tar någon steget fullt ut och bryter mot de förtryckande reglerna är det många som fördömer och vill bestraffa.  

Då är det inte bara en som hotar och förföljer utan det är många som kan komma och skada den som bryter sig loss.

Bildskapare: Eva Persson

 

VI skulle ju bli fria

Fem steg för familjeförändring
Modellen "Fem Steg för förändring i familjer där barn utsätts för hedersförtryck" är ett användbart verktyg för för positiv förändring. Modellen har i praktiken visat att den kan bidra till att de utsatta ungdomarna når sina mål för sina rättigheter, sin frihet. De fem stegen är: 1. Utredande samtal med skyddad/utsatt - mål och fortsatt arbete bestäms. 2. Utredande samtal med alla närstående som kan påverka processen och som den utsatta anser har betydelse. 3 Analys och bedömning  om fortsatt förändringsarbete är möjligt. 4 O m förändringsarbete ska ske  - genomgripande samtal och andra insatser för förändring enligt handlingsplan 5. Utvärdering och den centrala uppföljningen av bestående förändring
" Fem Steg" har hela tiden de mänskliga rättigheterna och den utsattas önskningar och mål i centrum
Bildskapare:" Lasse-kurator"

 Med stor sorg i hjärtat har jag åsett Vänsterns ointresse för och avoga inställning till kvinnors kamp mot växande kvinnoförtryck
och ökad hedersproblematik i en del förorter. Jag ska inte spekulera i varför partiet hamnat så snett, så vid sidan av och mot en
grupp som dagligen utsätts för den värsta form av patriarkal och förnedrande behandling. Jag vill bara i all enkelhet ge min röst åt
alla de progressiva och modiga flickor och kvinnor som står emot ständiga påhopp, hot, bevakning och kontroll orkestrerat av extrema
religiösa och kvinnofientliga krafter.
Jag gör det genom min målning "Vänd dem inte ryggen " och med följande kompletterande små strofer
 
Drunknande kämpande kvinnor ropar på hjälp
I djupet lever medeltidens skuggor
De röda fanornas folk försvinner bort
trots de frihetslängtande rösternas skri
 
Kvinnorna vägrar dock drunkna i fördomars träsk.
Slåss för rätten att vara fria människor
Vill få leva som andra självständiga kvinnor
Söker bara ha samma friheter som medsystrar har
 
Hatas och hotas av fiender till demokrati och allt sekulärt   
Men de står emot hederns förtryck och religiös extremism
Är ett bålverk för jämställdhet och människors lika värde  
Brinner som lågor för ett bättre samhälle för alla
 
Så vi som tror på jämställdhet, jämlikhet, frihet och rättvisa
Vänd inte dessa kämpande flickor och kvinnor ryggen!
Stöd dem, hjälp dem! Bjud in dem!
Omfamna dem, för deras kamp är också din och min

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 För vår vän och medarbetare, Cornelia Ståhlberg, som hastigt avled i september 2016.
Tack för allt gott samarbete i kampen mot hedersförtryck!
Vi kommer att för alltid sakna dig.

 

 
In memoriam

Världen har plötsligt förlorat en positiv och fantastiskt kreativ ung kvinna . IMH:s samarbetspartner och vår vän Cornelia Ståhlberg har nämligen hastigt avlidit.

Cornelia blev bara 42 år Mitt i livet, med två små barn, försvinner plötsligt denna underbara människa ur våra liv. Detta utan att någon i hennes närhet kunde ana och göra något åt att hennes hjärta plötsligt skulle sluta att slå. Cornelia har för mig länge varit en kär vän och kamrat. 

Med sin verksamhet ”Form&Fantasi” i ateljén på Olivedalsgatan har vi alltid haft täta kontakter. Då  jag övertog hennes tidigare ”miniateljé blev det möjligt för Institutet Mot Hedersförtryck att verka precis bredvid hennes nya arbets- och utställningslokal. Här har det alltid varit välfyllt med hennes fantastiska figurer och andra arbeten.

Över åren har vårt samarbete rört många områden. Det har gällt vid Kulturnatta och andra evenemang. Det har skett genom att Cornelia skapat mängder av figurer mot hedersförtryck till stöd för IMH:s arbete.

Framför allt har dock de återkommande vardagliga kontakterna med Cornelia varit betydelsefulla. Alla små samtal vi haft om arbete, aktuella frågor och livets olika glädjeämnen och bekymmer har varit både berikande och viktiga. Hennes dörr har alltid varit välkomnande öppen och när så behövts har hon alltid försökt ställa upp. Trots ålderskillnaden mellan oss har vi ofta funnit varandra runt skapandet och tänkandet om olika samhälls- och livsfrågor.

Jag kommer att för alltid känna en djup saknad efter Cornelia, den mest kreativa människa jag någonsin träffat.
Mitt hjärta gråter och mina tankar går till Cornelias barn och alla hennes nära och kära
"Lasse-kurator" Johansson
5/9 2016


Se Cornelias figurer mot hedersförtryck ovan

 

 "Arrangerat äktenskap med tvång"

MIniskultur skapad av:

Cornelia Ståhlberg

 

Institutet Mot Hedersförtryck

Olivedalsgatan 14, 413 10 Göteborg 0702 97 76 14, mail: heder.imh@gmail.com

STÖD

Bankgiro:  232- 6171